Zbiornik Dziećkowice, został zbudowany w głównej mierze jako źródło wody pitnej dla ludności Górnego Śląska jak i jako zbiornik wody na potrzeby Huty Katowice.

 

 

 

1 - Ujęcie Wody i Pompownia Zakładu Uzdatniania Wody "Dziećkowice"

  2 - Pompownia Huty Katowice

  3 - Yacht Klub "OPTY"

  4 - Ujęcie Wody m. Chełmek

  5 - rzeka Przemsza (kolor niebieski)

  6 - miejsce, w którym wychodzą rurociągi doprowadzające wodę ze Soły (tą drogą dopływa woda do zbiornika i dlatego to miejsce nigdy nie zamarza)

  7 - autostrada A4 (oznaczona kolorem żółym)

Właściciel Zbiornika Dziećkowice, rozpoczął grodzenie wszystkich wałów sztucznie usypanych, rozpoczęli od strony południowej, czyli od najlepszego spotu dla windsurferów :(