Zbiornik

Zbiornik Dziećkowice, został zbudowany w głównej mierze jako źródło wody pitnej dla ludności Górnego Śląska jak i jako zbiornik wody na potrzeby Huty Katowice.

  1. Ujęcie Wody i Pompownia Zakładu Uzdatniania Wody „Dziećkowice”
  2. Pompownia Huty Katowice
  3. Yacht Klub „OPTY”
  4. Ujęcie Wody m. Chełmek
  5. Rzeka Przemsza (kolor niebieski)
  6. Miejsce, w którym wychodzą rurociągi doprowadzające wodę ze Soły (tą drogą dopływa woda do zbiornika i dlatego to miejsce nigdy nie zamarza)
  7. Autostrada A4 (oznaczona kolorem żółtym)

Właściciel Zbiornika Dziećkowice, rozpoczął grodzenie wszystkich wałów sztucznie usypanych, rozpoczęli od strony południowej, czyli od najlepszego spotu dla windsurferów 🙁

Składka członkowska 2023 oraz nowy nr konta bankowego!!!

Prosimy o uregulowanie składki na 2023 rok w kwocie 200zł, proszę zwrócić uwagę na nowy nr konta bankowego.

This will close in 15 seconds