Zbiornik

Zbiornik Dziećkowice, został zbudowany w głównej mierze jako źródło wody pitnej dla ludności Górnego Śląska jak i jako zbiornik wody na potrzeby Huty Katowice.

  1. Ujęcie Wody i Pompownia Zakładu Uzdatniania Wody „Dziećkowice”
  2. Pompownia Huty Katowice
  3. Yacht Klub „OPTY”
  4. Ujęcie Wody m. Chełmek
  5. Rzeka Przemsza (kolor niebieski)
  6. Miejsce, w którym wychodzą rurociągi doprowadzające wodę ze Soły (tą drogą dopływa woda do zbiornika i dlatego to miejsce nigdy nie zamarza)
  7. Autostrada A4 (oznaczona kolorem żółtym)

Właściciel Zbiornika Dziećkowice, rozpoczął grodzenie wszystkich wałów sztucznie usypanych, rozpoczęli od strony południowej, czyli od najlepszego spotu dla windsurferów 🙁

Składka członkowska 2022

Nowy rok pociąga nowe wydatki dla naszego Stowarzyszenia, mianowicie doszedł nam koszt utrzymania przyłącza elektrycznego do działania napędu bramy na Wałku.

Ponieważ w kasie stowarzyszenia nie zostało wiele pieniędzy prosimy o wpłaty składek za sezon 2022, kwota pozostaje bez zmian tj. 160 zł.

This will close in 15 seconds

W sobotę 28 Maja na Wałku odbędzie się spotkanie dla członków WSW!!!

ZAPRASZAMY

This will close in 20 seconds